Chromotek GmbH

Gentaur Chromotek GmbH szczególności Poliklonalne przeciwciała IVD Odczynnik jest zatwierdzony do badania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest powtarzalne. w Kartotece technicznej kontakt z suport naukową Chromotek GmbH z Genprice numeru dostawcy 452. W Chromotek GmbH Laboratoria pracują w De. Gentaur jest dostawcą Chromotek GmbH IVD zestawów przyszłym tygodniu do laboratorium.