CLEAVER

Gentaur CLEAVER regularne Przeciwciało monoklonalne odczynnik jest validatred aby odkryć wartości w próbkach biologicznych, takich jak media kultury, która jest autentyczna. Kontakt Gentaur CLEAVER z Genprice numeru dostawcy 166 dla arkusza Materiał Bezpieczeństwa Danych. W CLEAVER laboratoriów mieści się w GB. Gentaur dostarcza tasak Wykrywanie Odczynniki następnego dnia do laboratorium.