CYBRDI

Gentaur CYBRDI najlepszy sposób bezpośredni test jest IVD zatwierdzona do wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatant komórkowy, który jest szybki. Skontaktuj się z suport naukową CYBRDI z Genprice numeru dostawcy 199 do specyfikacji. W CYBRDI laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza Sandwich CYBRDI Elisa przyszłym tygodniu do laboratorium.