Cypress

Gentaur Cypress powtarzalne ELISA Test publised w przyrodzie do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak nośniki komórek, który jest najlepszym sposobem. Skontaktować się z obsługą techniczną Cypress z Genprice numeru dostawcy 523 na karcie katalogowej. Cypress laboratoria działają w BE. Gentaur dostarcza wykrywania Cypress Odczynniki następny wtorek na swojej Lab.