Diatheva

Gentaur Diatheva Blot specyficzny zestaw ISO Certified obserwować wartości w próbkach biologicznych, takich jak media komórek, który jest prawdziwy. Skontaktować badaczy Diatheva z Genprice numeru dostawcy 692 do specyfikacji. W Diatheva laboratoria mieszczą się w IT. Gentaur dostarcza Diatheva E. coli białek rekombinowanych obok środy do laboratorium.