DNA Polymerase Technology Inc

Gentaur polimerazy DNA Technology Inc dyskryminacyjną ELISA test jest zatwierdzony przez FDA do znalezienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej, który jest stały. dla zalecanego stężenia skontaktować się suport naukową polimerazy DNA Technology Inc z Genprice numeru dostawcy 439. W polimerazy DNA Technology Inc laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza polimerazy DNA Technology Inc Clones przyszłym tygodniu do laboratorium.