Empire Genomics

Gentaur Imperium Genomics, LLC szczegółowo Detection Tool jest certyfikat IVD do pomiaru stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacji, który jest szybki. dla pliku Tech skontaktować się z producentem Imperium genomika, LLC z Genprice numeru dostawcy 736. Imperium Genomics, LLC laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Empire genomika, LLC Testy następny wtorek na swojej Lab.