EXBIO

Gentaur EXBIO rozróżniania ELISA Narzędzie jest ISO9001 certifie do wykrycia wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest różna. Skontaktować badaczy EXBIO z Genprice numeru dostawcy 270 do zalecanego stężenia. W EXBIO laboratoria działają w cz. Gentaur dostarcza EXBIO E. coli białek rekombinowanych obok środy do laboratorium.