Fanbo Biochemicals

Gentaur Fanbo Biochemicals dokładne wykrywanie Assay validatred ujawnienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest proste. Kontakt ze suport naukowy Fanbo Biochemicals z Genprice numeru dostawcy 397 do dokumentacji technicznej. W Fanbo Biochemikalia laboratoria działają w Chinach. Gentaur dostarcza Narzędzia Fanbo Badania biochemiczne następny wtorek na swojej Lab.