FIVEphoton Biochemicals

W Gentaur FIVEphoton Biochemicals dokładne test immunologiczny Próbka jest IVD zatwierdzony do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak płyn biologiczny, który jest stały. Contact Genprice FIVEphoton Biochemicals z Genprice numeru dostawcy 605 do specyfikacji protokołu. W FIVEphoton Biochemikalia laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza FIVEphoton biochemicznych E. coli białek rekombinowanych następny wtorek na swojej Lab.