Group Servibio

Gentaur Grupa Servibio właściwa Królik zestaw Poliklonalne przeciwciało jest publised w przyrodzie znaleźć wartość w próbkach biologicznych, takich jak supernatantu, który jest dyskryminujące. dla zalecanego stężenia skontaktować się suport naukowy Grupy Servibio z Genprice numeru dostawcy 471. W Grupa Servibio Laboratoria zlokalizowane są w FR. Gentaur dostarcza Grupa Servibio ELISA obok środy do laboratorium.