Hypoxyprobe

Właściwa Zestaw testowy bezpośrednie Gentaur Hypoxyprobe jest IVD certyfikat do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatant komórkowy, który jest stały. Skontaktuj się z laboratorium z Hypoxyprobe z Genprice numeru dostawcy 416 do rozcieńczania próbek. W Hypoxyprobe laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza Hypoxyprobe E. coli białek rekombinowanych w przyszłym tygodniu do swojego laboratorium.