Immutopics

Gentaur Immutopics szybki Poliklonalne przeciwciało Próbka jest zatwierdzony przez FDA do ujawnienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak media kultury, która jest najlepszą metodą. Kontakt badacze Immutopics z Genprice numeru dostawcy 405 do zalecanego stężenia. W Immutopics laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza Immutopics E. coli białek rekombinowanych następnego dnia do laboratorium.