Inc. EUROGENTEC

Gentaur Signet Laboratories, Inc. EUROGENTEC rozróżniania Pomiar narzędzia jest IVD zatwierdzony odróżnić stężenia w próbkach biologicznych, takich jak nośniki komórek, które są dokładne. Skontaktować się z obsługą techniczną Signet Laboratories, Inc. EUROGENTEC z Genprice numeru dostawcy 148 na karcie katalogowej. Signet Laboratories, Inc. EUROGENTEC laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza Signet Laboratories, Inc. EUROGENTEC IVD zestawów następnego dnia do laboratorium.