Innoprot

Gentaur Innoprot rozróżniania Pcr Assay publised w przyrodzie do wykrywania wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest dokładne. Skontaktuj się z suport naukową Innoprot z Genprice numeru dostawcy 487 na karcie katalogowej. W Innoprot laboratoria znajdują się w Hiszpanii. Gentaur dostarcza Innoprot monoklonalnych następny wtorek na swojej Lab.