Innovex biosciences

Gentaur Innovex Biosciences rozróżniania próbki pomiarowej jest testowana na odróżnienie wartości w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest proste. Kontakt Genprice Innovex Biosciences z Genprice numeru dostawcy 408 dla arkusza Materiał Bezpieczeństwa Danych. W Innovex Biosciences laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Innovex Biosciences odczynniki następnego dnia do laboratorium.