IT4IP

Gentaur IT4IP rozróżniania ELISA test jest zatwierdzony przez FDA do znalezienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej, który jest stały. Kontakt ze suport naukowy IT4IP z Genprice numeru dostawcy 485 do rozcieńczania próbek. W IT4IP laboratoria działają w BE. Gentaur dostarcza IT4IP monoklonalnych następny wtorek na swojej Lab.