Latoxan

Latoxan odrębny zestaw ELISA test Gentaur jest ISO13485 do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatant komórkowy, który jest szczegółowo opisany. Skontaktuj się z suport naukową Latoxan z Genprice numeru dostawcy 305 do specyfikacji protokołów. W Latoxan laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza Latoxan przeciwciał monoklonalnych w przyszłym tygodniu do swojego laboratorium.