Lionex

Zestaw Gentaur Lionex szybki Poliklonalne przeciwciało jest ISO13485 znaleźć stężenie w próbkach biologicznych, takich jak żywność, która jest ultraprecise. Skontaktować badaczy Lionex z Genprice numeru dostawcy 780 dla MSDS. W Lionex laboratoria działają w DE. Gentaur dostarcza Lionex ELISA w przyszłym tygodniu do laboratorium.