Magabase Research Products

Gentaur Magabase Produkty badawcze wykrywania specyficznych odczynników jest zatwierdzony przez FDA w celu wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak płyny ustrojowe, które jest autentyczny. Skontaktuj się z suport naukową Magabase Research Products z Genprice numeru dostawcy 303 do specyfikacji protokołów. W Magabase Produkty badawcze Laboratoria są zlokalizowane w USA i Europie. Gentaur dostarcza sprawie produktów Magabase badawcze ELISA następnego dnia do laboratorium.