Nanocs Inc.

Gentaur Nanocs Inc. regularne Test Test jest ISO13485 dostrzec wartość w próbkach biologicznych, takich jak osocze, który jest dokładny. Skontaktować się z obsługą techniczną Nanocs Inc. z Genprice numeru dostawcy 662 do rozcieńczania próbek. W Nanocs Laboratories Inc. znajduje się w USA. Gentaur dostarcza zestawy do wykrywania Nanocs Inc. przyszłym tygodniu do laboratorium.