NOVAMED LTD

Gentaur NovaMed LTD szczegółowo wykrywania Narzędzie jest IVD certyfikat do pomiaru stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej co jest szybkie. Skontaktować się z producentem NovaMed Ltd z Genprice numeru dostawcy 113 na karcie katalogowej. W NovaMed LTD Laboratoria położone są w Izraelu. Gentaur dostarcza Narzędzia NovaMed LTD badawcze w przyszłym tygodniu do laboratorium.