Olaf Pharmaceuticals

W Gentaur Olaf farmaceutyczne dyskryminacyjną bezpośredni test jest NCBI opublikowane obserwować stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej co jest szybkie. Kontakt naukowcy OLAF Pharmaceuticals z Genprice numeru dostawcy 182 do rozcieńczania próbek. OLAF Farmaceutyki laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza OLAF Pharmaceuticals wykrywania Odczynniki następnego dnia do laboratorium.