Otto Nordwald

Gentaur Otto Nordwald szczegółowe TEST PCR jest ISO13485 do badania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatantu, który jest dokładny. Skontaktować się z naukowców Otto Nordwald z Genprice numeru dostawcy 818 specyfikacji protokołów. Otto Nordwald laboratoria działają w DE. Gentaur dostarcza Narzędzia Otto wykrywania Nordwald obok środy do laboratorium.