Pantomics

Gentaur Pantomics właściwa Próbka jest przeciwciało ISO13485 ujawnienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak nośniki reakcji, który jest prawdziwy. dla pliku Tech skontaktować się suport naukową Pantomics z Genprice numeru dostawcy 313. W Pantomics laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Pantomics monoklonalnych następny wtorek na swojej Lab.