PIERCE

Gentaur PIERCE próbki pomiarowej jest specyficzny ISO13485 do publikacji co do wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest wrażliwa. Kontakt Genprice przebić Genprice numeru dostawcy 156 do zalecanego stężenia. Pierce laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza Pierce Clones obok środy do laboratorium.