QED

Gentaur QED odrębne odczynnika monoklonalnego przeciwciała bada się w celu wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest właściwe. Kontakt Genprice QED z Genprice numeru dostawcy 14 do specyfikacji protokołów. QED laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza QED Enzymy następnego wtorku do laboratorium.