Randox

Gentaur Randox szczególności BioAssay odczynnik jest ISO13485 do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest szczególnie. Skontaktuj się naukowcy z Randox z Genprice numeru dostawcy 533 do rozcieńczania próbek. W Randox Laboratories znajdują się w GB. Gentaur dostarcza zestawy do wykrywania Randox przyszłym tygodniu do laboratorium.