SAGE BIO

Stałą zestaw Pcr Gentaur SAGE BIO jest zatwierdzony przez FDA do przestrzegania wartości w próbkach biologicznych, takich jak supernatantu, które są dokładne. Kontakt Genprice SAGE BIO z Genprice numeru dostawcy 25 w dokumentacji technicznej. Mędrzec BIO laboratoria działają w Stanach Zjednoczonych. Gentaur dostarcza testy SAGE BIO najbliższą środę do laboratorium.