Salimetrics

Gentaur Salimetrics ultraprecise Mouse przeciwciało monoklonalne Tool jest NCBI opublikowane do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak płyny ustrojowe, która jest prawdziwa. dla zalecanego stężenia skontaktować się z obsługą techniczną Salimetrics z Genprice numeru dostawcy 440. W Salimetrics laboratoriów mieści się w GB. Gentaur dostarcza Salimetrics Clones następny wtorek na swojej Lab.