Scytek

Gentaur Scytek prosty Zestaw testowy monoklonalne przeciwciało publised w przyrodzie do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak nośniki wzrostu, co jest właściwe. Kontakt Gentaur Scytek z Genprice numeru dostawcy 316 dla pliku Tech. W Scytek laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza zestawy do wykrywania Scytek przyszłym tygodniu do laboratorium.