Southern Biotech (order via ImTec)

Gentaur Southern Biotech (zamówienie poprzez IMTEC) Prawidłowa Królik zestaw Poliklonalne przeciwciało jest publised w przyrodzie znaleźć wartość w próbkach biologicznych, takich jak supernatantu, który jest dyskryminujące. Kontakt ze suport naukowy Southern Biotech (zamówienie poprzez IMTEC) z Genprice numeru dostawcy 433 dla pliku Tech. Southern Biotech (zamówienie poprzez IMTEC) Laboratoria są usytuowane w USA. Gentaur jest dostawcą Southern Biotech (zamówienie poprzez IMTEC) klony przyszłym tygodniu do laboratorium.