Stressmarq Biosciences Inc

Gentaur Stressmarq Biosciences Inc. najlepszy sposób bezpośredni test jest IVD zatwierdzona do wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatant komórkowy, który jest szybki. Kontakt ze suport naukowy Stressmarq Biosciences Inc z Genprice numeru dostawcy 400 do rozcieńczania próbek. W Stressmarq Biosciences Laboratories Inc znajduje się w USA. Gentaur dostarcza Stressmarq Biosciences Inc Enzymy obok środy do laboratorium.