Sunlong Biotech

Gentaur Sunlong Biotech szczegółowo wykrywania Narzędzie jest IVD certyfikat do pomiaru stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej co jest szybkie. Skontaktować się z producentem Sunlong Biotech z Genprice numeru dostawcy 812 na karcie katalogowej. W Sunlong Biotech Laboratoria pracują w CN. Gentaur jest dostawcą Sunlong Biotech Zestawy przyszłym tygodniu do laboratorium.