Supra sciences Pvt. Ltd

Gentaur Supra Sciences Pvt. Ltd dokładne Poliklonalne przeciwciało odczynnika jest testowany obserwować stężenia w próbkach biologicznych, takich jak żywność, która jest prosta. Skontaktować badaczy Supra nauk Pvt. Ltd z Genprice numeru dostawcy 647 do rozcieńczania próbek. Supra Sciences Pvt. Ltd laboratoria znajdują się w Indiach. Gentaur dostarcza Supra nauk Pvt. Ltd przeciwciała następny wtorek do laboratorium.