Torrey Pines Biolabs

W Gentaur Torrey Pines Biolabs dyskryminacyjną Pcr Assay publised w przyrodzie do wykrywania wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest dokładne. Kontakt ze suport naukowy Torrey Pines Biolabs z Genprice numeru dostawcy 478 dla pliku Tech. W Torrey Pines Biolabs laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Torrey Pines Biolabs monoklonalnych obok środy do laboratorium.