Viagen Biotech

Gentaur Viagen Biotech szybki ELISA próbki jest IVD zatwierdzony rozróżnienie wartości w próbkach biologicznych, takich jak żywność, który jest powtarzalny. Skontaktować się z laboratorium z Viagen Biotech z Genprice numeru dostawcy 388 dla MSDS. W Viagen Biotech Laboratories znajduje się w USA. Gentaur dostarcza zestawy Viagen Biotech badawcze następny wtorek na swojej Lab.