VWR

Gentaur VWR właściwa bezpośrednie Elisa odczynnika ISO Certified do publikacji na temat stężenia w próbkach biologicznych, takich jak media komórek, który jest prawdziwy. Skontaktuj się naukowcy z VWR z Genprice numeru dostawcy 72 do rozcieńczania próbek. VWR laboratoria działają w Belgii. Gentaur dostarcza zestawy VWR badawcze najbliższą środę do laboratorium.