WAKO

Gentaur WAKO rozróżniania Pomiar narzędzia jest IVD zatwierdzony odróżnić stężenia w próbkach biologicznych, takich jak nośniki komórek, które są dokładne. Skontaktować się z obsługą techniczną WAKO z Genprice numeru dostawcy 152 do specyfikacji. Wako laboratoriów mieści się w GB. Gentaur dostarcza WAKO monoklonalnych następny wtorek na swojej Lab.