Zentech

Gentaur Zentech powtarzalne Poliklonalne przeciwciało odczynnika jest testowany w celu wykrycia wartości w próbkach biologicznych, takich jak płyn biologiczny, który jest szczegółowa. Skontaktować się z producentem Zentech z Genprice numeru dostawcy 829 na karcie katalogowej. W Zentech laboratoria działają w BE. Gentaur dostarcza Zentech sandwich ELISA następny wtorek na swojej Lab.